Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HVG: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC bán niên năm 2018 trước và sau soát xét

HOSE - 12/07/2018 21:52:22
HVG: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC bán niên năm 2018 trước và sau soát xét

Công ty Cổ phần Hùng Vương thông báo giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC bán niên năm 2018 trước và sau soát xét như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180704_20180704--HVG--GT-KQKD-chenh-lech-so-lieu-truoc-va-sau-soat-xet-ban-nien-nam-2018.pdf

Tin tức về HVG

Tin tức cùng ngành