Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PXT: Link công bố Điều lệ và Quy chế quản trị công ty

HOSE - 12/07/2018 22:08:39
PXT: Link công bố Điều lệ và Quy chế quản trị công ty

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông báo link công bố Điều lệ và Quy chế quản trị công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180704_20180704--PXT--CBTT-Duong-Link-Cung-Cap-Dieu-Le-Va--Quy-Che-Quan-Tri-Cty.pdf

Tin tức về PXT

Tin tức cùng ngành