Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SC5: Nghị quyết HĐQT về việc ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2017

HOSE - 12/07/2018 23:20:35
SC5: Nghị quyết HĐQT về việc ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2017

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2017 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180703_20180703--SC5--NQ-HDQTT-vv-chi-tra-co-tuc-2017-ty-le-20.pdf

Tin tức về SC5

Tin tức cùng ngành