Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CLG: Quyết định của HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

HOSE - 13/07/2018 01:08:40
CLG: Quyết định của HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo Quyết định của HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180629_20180629--CLG--HDQTCOTECLAND-Chot-danh-sach-co-dong-hu-hop-DHDCD-thuong-nien--20180627.pdf

Tin tức về CLG

Tin tức cùng ngành