Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VEF: Công bố thông tin về việc kết quả biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/12/2018 không đủ điều kiện để thông qua và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ

HNX - 27/12/2018 11:14:15
VEF: Công bố thông tin về việc kết quả biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/12/2018 không đủ điều kiện để thông qua và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ
.

Tài liệu đính kèm
  000000008009364_26409bn_20181224_1.PDF

Tin tức về VEF

Tin tức cùng ngành