Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Hồng Ngọc

HOSE - 29/01/2019 11:50:26
SJF: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Nguyễn Thị Hồng Ngọc Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190129_20190129--SJF---BC-khong-con-la-CDL-Nguyen-thi-Hong-Ngoc.pdf

Tin tức về SJF

Tin tức cùng ngành