Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

S4A: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 26/02/2019 09:19:48
S4A: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190225_20190225--S4A--NQ-HDQT-vv-to-chuc-DHDCD-TN-2019.pdf

Tin tức về S4A

Tin tức cùng ngành