Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DPM: Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 27/02/2019 10:47:21
DPM: Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190226_20190226--DPM--CBTT-vv-lap-danh-sach-co-dong-co-quyen-du-hop-DHCD-TN.pdf

Tin tức về DPM

Tin tức cùng ngành