Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMA: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

HOSE - 26/03/2019 22:53:50
SMA: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã CK: SMA) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190318_20190318--SMA--TB-ngay-dkcc-to-chuc-dhcd-nam-2019-va-tam-ung-co-tuc-2018.pdf

Tin tức về SMA

Tin tức cùng ngành