Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMA: Quyết định của HĐQT về việc chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐTN 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018

HOSE - 27/03/2019 03:56:25
SMA: Quyết định của HĐQT về việc chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐTN 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn thông báo Quyết định của HĐQT về việc chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐTN 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190314_20190313--SMA--NQ-HDQT-chot-danh-sach-to-chuc-dhcd-2019-va-tam-ung-co-tuc-2018.pdf

Tin tức về SMA

Tin tức cùng ngành