Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TIX: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2020)

HOSE - 27/03/2019 09:25:22
TIX: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2020)

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2020) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190312_20190312--TIX--CBTT-NQ-HDQT-mien-nhiem-thanh-vien-HDQT.pdf

Tin tức về TIX

Tin tức cùng ngành