Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPK: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC năm 2018

HOSE - 04/04/2019 09:58:10
VPK: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC năm 2018

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190402_20190402--VPK--Giai-trinh-y-kien-ngoai-tru-kiem-toan-2018.pdf

Tin tức về VPK

Tin tức cùng ngành