Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRH: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

HOSE - 04/04/2019 12:32:34
DRH: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần DRH Holdings công bố Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190401_20190401--DRH--Bao-cao-ket-qua-mua-lai-cp-quy.pdf

Tin tức về DRH

Tin tức cùng ngành