Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMA: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 (thay đổi trụ sở)

HOSE - 04/04/2019 14:19:22
SMA: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 (thay đổi trụ sở)

 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 (thay đổi trụ sở) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190401_20190401--SMA--CBTT-thay-doi-giay-dkkd-tru-so.pdf

Tin tức về SMA

Tin tức cùng ngành