Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 09/04/2019 17:16:08
BRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190404_20190403--BRC--CBTT-NQBB-DHDCD-TN-2019.pdf

Tin tức về BRC

Tin tức cùng ngành