Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GAS: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 09/04/2019 18:22:50
GAS: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190403_20190403--GAS--CBTT-vv-moi-hop-DHCD-TN.pdf

Tin tức về GAS

Tin tức cùng ngành