Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Giải trình chênh lệch tăng hơn 10% giữa 2 kỳ báo cáo

HOSE - 18/04/2019 16:10:38
VTB: Giải trình chênh lệch tăng hơn 10% giữa 2 kỳ báo cáo

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình giải trình chênh lệch tăng hơn 10% giữa 2 kỳ báo cáo như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190418_20190418--VTB--Giai-trinh-BCTC-quy-I-2019.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành