Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LCM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 19/04/2019 18:05:48
LCM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của  Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã CK; LCM) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190419_20190419--LCM--TB-ngay-dkcc-to-chuc-dhcd-2019.pdf

Tin tức về LCM

Tin tức cùng ngành