Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 22/04/2019 16:04:45
VTB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190422_20190422--VTB--BB-va-NQ-DHDCD-nam-2019.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành