Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TIP: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 26/04/2019 14:44:02
TIP: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190424_20190424--TIP--CBTT-NQ-va-BB-DHDCD-TN-nam-2019.pdf

Tin tức về TIP

Tin tức cùng ngành