Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HDB: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 26/04/2019 15:21:40
HDB: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190424_20190424--HDB--CBTT-NQ-DHDCD-TN-2019BB.pdf

Tin tức về HDB

Tin tức cùng ngành