Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GAS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi bổ sung số 01 Thỏa thuận bán Condensate mỏ Thiên Ưng

HOSE - 02/05/2019 09:46:18
GAS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi bổ sung số 01 Thỏa thuận bán Condensate mỏ Thiên Ưng

 Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi bổ sung số 01 Thỏa thuận bán Condensate mỏ Thiên Ưng như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190426_20190426--GAS--CBTT-ve-viec-thong-qua-cac-noi-dung-chinh-cua-Bo-sung26042019.pdf

Tin tức về GAS

Tin tức cùng ngành