Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 02/05/2019 16:46:01
VPB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190502_20190502--VPB--BB-DHDCD-thuong-nien--2019.pdf
  20190502_20190502--VPB--NQ-DHDCD-thuong-nien-2019.pdf

Tin tức về VPB

Tin tức cùng ngành