Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTG: Thông báo Quyết định của NHNNVN về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Vietinbank

HOSE - 03/05/2019 17:45:43
CTG: Thông báo Quyết định của NHNNVN về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Vietinbank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo Quyết định của NHNNVN về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Vietinbank như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190503_20190503--CTG--NHNN-quyet-dinh-nguoi-dai-dien-von-tai-CTG.pdf

Tin tức về CTG

Tin tức cùng ngành