Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn cơ sở MBB

HOSE - 06/05/2019 10:16:12
MBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn cơ sở MBB

Công đoàn cơ sở MBB thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190504_20190504--MBB--TB-giao-dich-cp-MBB-cua-Cong-doan-MB.PDF

Tin tức về MBB

Tin tức cùng ngành