Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

REE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd

HOSE - 06/05/2019 10:57:23
REE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd

Platinum Victory Pte Ltd báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190504_20190504--REE--BC-kq-gd-TCCLQ-Platinum-Victory.pdf

Tin tức về REE

Tin tức cùng ngành