Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAI: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 06/05/2019 14:15:24
HAI: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã CK: HAI) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190506_20190506--HAI--TB-NDKCC-to-chuc-dhcd-thuong-nien-2019.pdf

Tin tức về HAI

Tin tức cùng ngành