Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FRT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 09/05/2019 16:15:11
FRT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  attachment-filenameUTF820190509_201905092020FRT2020CBTT20thay20C491E1BB95i20sE1BB9120lC6B0E1BBA3ng20CP20lC6B0u20hC3A0nh.pdf

Tin tức về FRT

Tin tức cùng ngành