Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MWG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phan Thị Thu Hiền

HOSE - 10/05/2019 14:05:25
MWG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phan Thị Thu Hiền

Phan Thị Thu Hiền thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190510_20190510--MWG--TBGD-NCLQ-CDNBPhan-Thi-Thu-Hien.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành