Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VEA: Vũ Quang Tâm - Ủy viên HĐQT - đã bán 70.000 CP

HNX - 23/05/2019 18:46:07
VEA: Vũ Quang Tâm - Ủy viên HĐQT - đã bán 70.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Quang Tâm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VEA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70.700 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 70.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 700 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/05/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/05/2019.

Tin tức về VEA

Tin tức cùng ngành