Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trương Thị Lan

HOSE - 26/06/2019 14:01:54
DRH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trương Thị Lan

Trương Thị Lan thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần DRH Holdings như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190621_20190621--DRH--TB-gd-NCLQ-Truong-Thi-Lan.pdf

Tin tức về DRH

Tin tức cùng ngành