Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMA: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Đào Thị Hải Yến

HOSE - 26/06/2019 15:29:00
SMA: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Đào Thị Hải Yến

 Đào Thị Hải Yến báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190619_20190619--SMA--BC-ngay-thanh-CDL--Dao-Thi-Hai-Yen.pdf

Tin tức về SMA

Tin tức cùng ngành