Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MBB-HSC-MET01

HOSE - 26/06/2019 16:23:24
Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MBB-HSC-MET01

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MBB-HSC-MET01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  attachment-filenameUTF820190619_201906192020MBBHSCMET012020CBTT20Bao20cao20ket20qua20phan20phoi20CQCBC490.pdf

Tin tức về MBB

Tin tức cùng ngành