Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDG: Thư mời và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 27/06/2019 02:08:28
TDG: Thư mời và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương thông báo thư mời và link tài  liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190611_20190611--TDG--CBTT-link-tai-lieu-va-thu-moi-hop-DHDCD-TN-2019.pdf

Tin tức về TDG

Tin tức cùng ngành