Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CHPG1904 Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm CHPG1904

HOSE - 11/07/2019 08:14:50
CHPG1904 Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm CHPG1904

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã CK: CHPG1904) phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190710_20190710--HPG.3M.SSI.C.EU.Cash.01--QD-niem-yet.pdf

Tin tức về HPG

Tin tức cùng ngành