Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TIX: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

HOSE - 22/07/2019 11:58:06
TIX: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190722_20190722--TIX--Bao-cao-tien-do-su-dung-von-tu-dot-chao-ban-ra-cong-chung-2018.pdf

Tin tức về TIX

Tin tức cùng ngành