Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPK: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

HOSE - 31/07/2019 16:32:59
VPK: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190731_20190731--VPK--BC-QTCT-6-thang.pdf

Tin tức về VPK

Tin tức cùng ngành