Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Thị Hạnh

HOSE - 30/08/2019 19:28:16
VTB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Thị Hạnh

Đặng Thị Hạnh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190830_20190830--VTB--TB-giao-dich-CDNB--Dang-Thi-Hanh.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành