Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 16/01/2020 20:57:45
VTB: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước như sau:

 

20200116_20200116 - VTB - GT KQKD QUY IV-2019.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành