Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 07/05/2020 18:28:28
TDW: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã CK: TDW) như sau:


Tài liệu đính kèm
 170816_CC-tc-DH-TN-2020.pdf

Tin tức về TDW

Tin tức cùng ngành