Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIP: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE - 07/05/2020 18:30:50
VIP: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 170830_to-chuc-DHDCD-TN.pdf

Tin tức về VIP

Tin tức cùng ngành