Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 15/05/2020 10:18:08
VTB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã CK: VTB) như sau:


Tài liệu đính kèm
 174452_thuong-nien-2020.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành