Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIP: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 15/05/2020 11:28:38
VIP: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 của  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã CK: VIP) như sau:


Tài liệu đính kèm
 111920_tham-du-DHDCD-TN.pdf

Tin tức về VIP

Tin tức cùng ngành