Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIP: Thông báo hủy DSNSHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

HOSE - 15/05/2020 15:57:35
VIP: Thông báo hủy DSNSHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thông báo hủy DSNSHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 131700_tham-du-DHDCD-TN.pdf

Tin tức về VIP

Tin tức cùng ngành