Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE - 15/05/2020 20:12:01
VTB: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 180327_uc-DHDCD-TN-2020.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành