Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc

HOSE - 27/05/2020 09:26:38
TDW: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc như sau:


Tài liệu đính kèm
 162717_Nguyen-Cong-Minh.pdf

Tin tức về TDW

Tin tức cùng ngành