Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIP: Thư mời và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 03/06/2020 11:58:11
VIP: Thư mời và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thông báo thư mời và link tài  liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 113229_ai-lieu-DHDCD-TN.pdf

Tin tức về VIP

Tin tức cùng ngành