Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 05/06/2020 19:47:01
VTB: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 172755_---To-trinh-1--9.pdf
 172755_n-kiem-soat-2019.pdf
 172756_19--KH-SXKD-2020.pdf
 172756_iet-dai-hoi-2020.pdf
 172757_05--VTB--Dieu-le.pdf
 172757_che-QTNB-cong-ty.pdf
 172758_B--Giay-uy-quyen.pdf
 172758_05--VTB--Thu-moi.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành