Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW: Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 08/06/2020 18:09:25
TDW: Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thông báo điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 171726_ai-lieu-DHCD2020.pdf

Tin tức về TDW

Tin tức cùng ngành