Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TTE: Nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 18/06/2020 16:15:52
TTE: Nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh thông báo Nghị quyết HĐQT về thời gian và địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 170908_op-DHDCD-TN-2020.pdf

Tin tức về TTE

Tin tức cùng ngành